replica rolex sale | rolex replica uk | hublot replica | replica watches uk | tag heuer replica

Växtplatser

Aloe ferox har sin naturliga hemvist i de sydliga och östra provinserna av Sydafrika, där den växer i stenig och karg miljö. Växten mår bäst i väl dränerad karg jordmån. Aloe ferox växer enbart vilt och utsätts inte för besprutning, gödning eller konstbevattning. Dessutom omfattas den av CITES-förordningen för skyddvärda växter.

Aloe ferox är en palmliknande suckulent med vedartad stam och en rosett av långa tjocka och köttiga blad längst upp. Stammen blir upp emot 3 meter hög och bladen kan bli nästan en meter långa. Blommorna är samlade i tubform på meterlånga stjälkar ovanför bladrosetten. En blomstjälkkan ha 5–10 grenar, var och en med denna tubformation av blommor.

Skördemetoder

Aloe feroxplantans blad innehåller två olika sorters växtsaft, gul bitter sav och vit aloegel. Skörd och bearbetning avbladen följer en flerhundraårig tradition.

Utvinning av bitter sav

De skördade bladen läggs tätt i en cirkel för naturlig avrinning, en process som tar cirka fyra timmar. Därefter värms saven så att vätska avdunstar och hälls på burkar, där den stelnar. Dessa hårda block används som ingrediens i vissa produkter. I andra produkter används den bittra saven som spraytorkats till ett mycket finkornigt pulver.

Utvinning av aloegel

När bladen tappats på den bittra saven krossas de så att den inre gelen kan utvinnas. Ingen uppvärmning sker vilket borgar för hög halt av verksamma ämnen i slutprodukterna.

Mycket finkornigt aloe gelpulver erhålls genom spraytorkning av gelen. Detta pulver är en vanlig ingrediens i hudvårdsprodukter.