Jämförelse mellan aloe ferox och aloe vera: Monosackarider, aminosyror, mineraler

Aminosyror

Aminosyror är byggstenar för kroppens protein och är 22 till antalet. Av dessa är 8 så kallade essentiella eftersom kroppen kan inte producera dem själv. Både aloe ferox och aloe vera innehåller 7 av de 8 essentiella aminosyrorna (markerade med * i tabellen) och alla de viktigaste sekundära aminosyrorna.

Vetenskapliga undersökningar visar skillnaderna mellan aloe ferox och aloe vera, där plantorna vuxit sida vid sida. Undersökningarna genomfördes vid Kirstenbosch National Botanical Garden i Kapstaden, Sydafrika. (Van Schalkwyk 1987 unpubl.):

Koncentration av aminosyror
(nMol/mg torrsubstans)

Aminosyror Aloe vera Aloe ferox
Glutaminsyra 4,70 2,80
Asparagin 3,29 14,47
Aspartinsyra 1,75 1,41
Serin 1,27 1,69
Glycin 0,95 1,25
Alanin 0,91 1,04
Glutamin 0,83 3,82
Valin* 0,36 0,56
Treonin* 0,33 0,90
Prolin 0,25 0,46
Lysin* 0,18 0,08
Arginin 0,12 0,05
Leucin* 0,09 0,12
Fenylalanin* 0,08 0,07
Isoleusin* 0,07 0,12
Tyrosin 0,06 0,05
Cystin 0,04 0,01
Histidin 0,03 0,02
Metionin* 0,02 0,07
Trypofan* 0 0

Top

Cirka tjugofem procetn av de fasta ämnena i den inre gelen utgörs av sockerarter, såväl mono- som polysackarider. Nedan visas de olika monosackaridkomponenterna i polysackariderna som noterats i aloe ferox respektive aloe vera.

Monosackarider i gel (mol%)
Monosackarid Aloe vera Aloe ferox
Ramnos 1,69 3,00
Fucos 1,94 1,00
Arabinos 1,92 5,00
Xylos 2,34 13,00
Mannos 46,07 35,00
Galactos 4,97 5,00
Glukos 27,03 46,00

Top

Likaså jämfördes koncentrationerna av mineraler i de båda arterna (Femenia 1999)

Mineralinnehåll (% av torrsubstans)

Mineral Aloe vera Aloe ferox
Kalcium (Ca) 3,58 8,82
Magnesium (Mg) 1,22 1,68
Natrium (Na) 3,66 3,08
Kalium (K) 4,06 6,30
Fosfor (P) 0,02 0,00
Järn (Fe) 0,10 0,54
Koppar (Cu) 0,06 0,04
Zink (Zn) 0,02 0,80

Det framgår tydligt att aloe ferox innehåller högre koncentrationer av de flesta mineralerna. En förklaring kan vara att den skördas på sin naturliga växtplats och inte är industriellt framodlad.

Jämförelserna visar riktigheten i påståendet att aloe ferox och aloe vera har mycket likartad kemisk sammansättning.

Top

Now, it's even possible to attach chanel replica handbags music players to a car stereo in order to play songs. That being said, there are also a number of accessories available which are used to improve the chanel replica handbags of a car stereo or to increase its functionality. A car stereo amplifier is used to deliver an amplified signal to speakers so as to give the car that extra bit of volume power. There are chanel replica sale types of amplifiers available for a car stereo and so, it becomes essential for an end-user to be more careful while purchasing an amplifier. An individual should do proper comparisons before purchasing an amplifier.